Witamy w naszym centrum pomocy technicznej

Aby usprawnić obsługę zgłoszeń i lepiej wykonać Twoje zlecenie naprawy, korzystamy z automatycznego systemu zgłoszeń. Każdemu wnioskowi o wsparcie przydzielany jest unikatowy numer RMA, za pomocą którego można online śledzić postępy napraw i odpowiedzi. W celach informacyjnych zapewniamy pełne archiwa i historię wszystkich zgłoszeń serwisowych. Do przesłania zgłoszenia wymagany jest prawidłowy adres e-mail oraz odpowiednie dane.


ZASADY ZGŁOSZENIA REKLAMACYJNEGO:
1. Klient powinien dostarczyć reklamowany sprzęt do serwisu HatPol we własnym zakresie, a w formularzu zaznaczyć "Wysyłka na własny koszt".
2. Firma HatPol wysyła kuriera po reklamowany sprzęt tylko jeśli zostało to wcześniej ustalone z przedstawicielem firmy.
3. Serwisujemy urządzenia tylko z naszej dystrybucji, czyli marki takie jak: Leelen, SafeAutomation, IronLogic, @SMART.
4. Zgłaszać w systemie należy urządzenia gwarancyjne oraz pogwarancyjne, urządzenia wysłane z pominięciem serwisu RMA nie zostaną przyjęte na serwis!. Wygenerowany nr RMA naklej w widocznym miejscu na opakowaniu przesyłki.
5. W celu dokonania zgłoszenia reklamacji prosimy wcisnąć przycisk "Utwórz nowe zgłoszenie" i postępować kolejno według formularza.


Po wygenerowaniu nr RMA, urządzenie należy odsyłać na adres:
Serwis HatPol
33-300 Nowy Sącz
ul. Tarnowska 105
Tel:. (18) 414 47 83 (dla kuriera)


Uwaga! Serwis nie udziela informacji telefonicznie o stanie napraw, prosimy oczekiwać informacji w systemie RMA. Wszelkie pytania odnośnie zgłoszeń serwisowych również należy sygnalizować za pośrednictwem serwisu RMA.